ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΠΑΛΑΣ (CONTROL)
Το Receiving είναι άσκηση υποδοχής, που μας δείχνει πόσο γρήγορα ο αθλητής μπορεί να ελέγξει (ακινητοποιήσει) την μπάλα μετά την πρώτη επαφή που θα έχει με αυτήν. Σε αυτήν την άσκηση ισχύει ότι και στις ασκήσεις Heading και Volley, καθώς και εδώ η μπάλα έρχεται από ψηλά. Όσο πιο εύκολα μπορεί να ακινητοποιήσει ο ποδοσφαιριστής την μπάλα από ψηλά τόσο πιο εύκολο είναι για αυτόν στη συνέχεια να αναπτύξει ταχύτερα το ρυθμό του παιχνιδιού του παίζοντας εκτιμώντας καλύτερα την επόμενη ενέργειά του.