ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Αναφέρεται στην τάση του ατόμου να παίρνει σωστές αποφάσεις υπό πίεση (Κοινωνική υποστήριξη: Αναζήτηση υποστήριξης για την επίλυση του προβλήματος).