ΒΑΡΟΣ ΑΛΙΠΗΣ ΜΑΖΑΣ
Μέσα από ειδικές φόρμουλες, που προκύπτουν από την αναλογία του συνολικού βάρους ενός αθλητή με το λίπος του, εξάγεται η μέτρηση της άλιπης μάζας του. Μια μέτρηση που υποδεικνύει το ποσοστό της μυϊκής μάζας του αθλητή, σε σχέση με το συνολικό του βάρος. Στο ανθρώπινο σώμα ορίζουμε ως άλιπη μάζα τα μέρη που δεν περιβάλλονται και δεν αποτελούνται από λιπώδεις ιστούς, όπως τα κόκαλα, οι μύες, οι ιστοί, τα όργανα και το αίμα. Η μέτρηση, καθώς και η αξιολόγησή της, δίνουν πολλές και χρήσιμες πληροφορίες για τον βαθμό της μυϊκής ανάπτυξης σε κάθε τμήμα του σώματος, ενώ οι ευρεθείσες τιμές προσδιορίζουν το πού αλλά και το πώς συνιστάται η αύξηση της μυϊκής μάζας, η οποία και αποτελεί σημαντικότατη ένδειξη καλής υγείας. Κάθε μέτρηση είναι στατιστική κι εξαρτάται από τα επίπεδα του νερού στο σώμα την συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επομένως, αν θέλετε να έχετε την τέλεια εικόνα για το σώμα σας, πρέπει να κάνετε δύο, ή και τρεις μετρήσεις, για να έχετε το σωστό αποτέλεσμα.