ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Αναφέρεται στην τάση του ατόμου να παίρνει σωστές αποφάσεις υπό πίεση (Παθητική αντιμετώπιση: Ελπίδα ότι κάποις άλλος θα λύσει το πρόβλημα).