0%

Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Μέχρι σήμερα δεν υπήρξε ένα ενιαίο, αξιόπιστο και αντικειμενικό πρωτόκολλο αξιολόγησης νέων αθλητών. Ούτε μια ενιαία βάση δεδομένων, για να παρακολουθεί κάποιος την διαχρονική εξέλιξη των νέων αθλητών, πολύ περισσότερο μια εύχρηστη πλατφόρμα για να συγκρίνει και να ανακαλύψει τους καλύτερους νέους παίκτες, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που θα επιθυμούσε.

Η πλατφόρμα Athlometrix απαντά με επιτυχία σε όλες αυτές τις ανάγκες! Η Athlometrix είναι ένα πρωτοποριακό και ολοκληρωμένο σύστημα μετρήσεων αθλητικών και άλλων χαρακτηριστικών, μια μηχανή αναζήτησης, αξιολόγησης και σύγκρισης νέων αθλητών. Ένα «γήπεδο» ανάδειξης νέων ταλέντων! Ένας ηλεκτρονικός χώρος συνάντησης και αμφίδρομης επικοινωνίας των νέων παικτών, που ενδιαφέρονται για την εξέλιξή τους και αναζητούν ευκαιρίες, αλλά και προπονητών, scouters κλπ που ασχολούνται επαγγελματικά με τον αθλητισμό και αναζητούν τους πρωταγωνιστές του αύριο. Όλων όσοι  αγαπούν τον αθλητισμό!

ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Το πρωτόκολλο της Athlometrix δημιουργήθηκε έπειτα από  έρευνα 2,5 ετών. Χρειάστηκαν χιλιάδες ώρες μελέτης, σχεδιασμού και δοκιμών για να «συμπυκνώσουμε», σε 2 δίωρες εξετάσεις, την καταγραφή 90 και πλέον διαφορετικών χαρακτηριστικών με  Σωματομετρικά, Φυσιομετρικά, Ψυχομετρικά και Τεχνομετρικά τεστ. Αξιολογήσαμε τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές, περιλάβαμε τις ασκήσεις των σημαντικότερων εθνικών ομοσπονδιών και διεθνούς φήμης ακαδημιών και clubs. Όλες οι μετρήσεις γίνονται με τη χρήση πιστοποιημένου εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας, ώστε να πετύχουμε ένα υψηλό επίπεδο ακρίβειας στα αποτελέσματα.

Η διαδικασία της μέτρησης γίνεται ως εξής:  Σε προγραμματισμένες ώρες και σε συγκεκριμένες αθλητικές εγκαταστάσεις , διαμορφώνεται το πρωτοποριακό test center της Athlometrix. Με εξειδικευμένα όργανα και εξοπλισμό, ειδικά εκπαιδευμένοι Athlometrix testers πραγματοποιούν τις μετρήσεις σε παιδιά από 9 ετών και πάνω, για περισσότερα από 90 χαρακτηριστικά.

Τα αποτελέσματα καταχωρούνται στην πλατφόρμα Athlometrix και κατόπιν τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν το προσωπικό τους αθλη­τικό «προφίλ», να συγκρίνουν τα αποτελέσματά τους με άλλα παιδιά της ηλικίας τους και να διακρίνουν τα σημεία που υπερέχουν, αλλά κυρίως τα σημεία που χρειάζεται και μπορούν να βελτιώσουν.

Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Μέχρι σήμερα δεν υπήρξε ένα ενιαίο, αξιόπιστο και αντικειμενικό πρωτόκολλο αξιολόγησης νέων αθλητών. Ούτε μια ενιαία βάση δεδομένων, για να παρακολουθεί κάποιος την διαχρονική εξέλιξη των νέων αθλητών, πολύ περισσότερο μια εύχρηστη πλατφόρμα για να συγκρίνει και να ανακαλύψει τους καλύτερους νέους παίκτες, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που θα επιθυμούσε.

Η πλατφόρμα Athlometrix απαντά με επιτυχία σε όλες αυτές τις ανάγκες! Η Athlometrix είναι ένα πρωτοποριακό και ολοκληρωμένο σύστημα μετρήσεων αθλητικών και άλλων χαρακτηριστικών, μια μηχανή αναζήτησης, αξιολόγησης και σύγκρισης νέων αθλητών. Ένα «γήπεδο» ανάδειξης νέων ταλέντων! Ένας ηλεκτρονικός χώρος συνάντησης και αμφίδρομης επικοινωνίας των νέων παικτών, που ενδιαφέρονται για την εξέλιξή τους και αναζητούν ευκαιρίες, αλλά και προπονητών, scouters κ.λπ. που ασχολούνται επαγγελματικά με τον αθλητισμό και αναζητούν τους πρωταγωνιστές του αύριο. Όλων όσοι  αγαπούν τον αθλητισμό!

ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Το πρωτόκολλο της Athlometrix δημιουργήθηκε έπειτα από έρευνα 2,5 ετών. Χρειάστηκαν χιλιάδες ώρες μελέτης, σχεδιασμού και δοκιμών για να «συμπυκνώσουμε», σε 2 δίωρες εξετάσεις, την καταγραφή 90 και πλέον διαφορετικών χαρακτηριστικών με  Σωματομετρικά, Φυσιομετρικά, Ψυχομετρικά και Τεχνομετρικά τεστ. Αξιολογήσαμε τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές, περιλάβαμε τις ασκήσεις των σημαντικότερων εθνικών ομοσπονδιών και διεθνούς φήμης ακαδημιών και clubs. Όλες οι μετρήσεις γίνονται με τη χρήση πιστοποιημένου εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας, ώστε να πετύχουμε ένα υψηλό επίπεδο ακρίβειας στα αποτελέσματα.

Η διαδικασία της μέτρησης γίνεται ως εξής:  Σε προγραμματισμένες ώρες και σε συγκεκριμένες αθλητικές εγκαταστάσεις , διαμορφώνεται το πρωτοποριακό  test center της Athlometrix. Με εξειδικευμένα όργανα και εξοπλισμό, ειδικά εκπαιδευμένοι Athlometrix testers πραγματοποιούν τις μετρήσεις σε παιδιά από 9 ετών και πάνω, για περισσότερα από 90 χαρακτηριστικά.

Τα αποτελέσματα καταχωρούνται στην πλατφόρμα Athlometrix και κατόπιν τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν το προσωπικό τους αθλη­τικό «προφίλ», να συγκρίνουν τα αποτελέσματά τους με άλλα παιδιά της ηλικίας τους και να διακρίνουν τα σημεία που υπερέχουν, αλλά κυρίως τα σημεία που χρειάζεται και μπορούν να βελτιώσουν.

SOMATOMETRIX TESTS

Με τον όρο σωματομετρία αναφερόμαστε στις διαδικασίες εκείνες που αξιολογούν τις εξωτερικές διαστάσεις του ανθρωπίνου σώµατος

Mάθετε περισσότερα

PHYSIOMETRIX TESTS

Το άλμα, η εκρηκτικότητα, η ταχύτητα, η αντίδραση και άλλες ικανότητες που το σώμα χρησιμοποιεί για να παράγει το μέγιστο δυνατό έργο στις απαιτήσεις...

Mάθετε περισσότερα

PSYCHOMETRIX TESTS

Ψυχομετρία είναι η εφαρμοσμένη επιστήμη που μελετά τη μέτρηση ψυχολογικών χαρακτηριστικών όπως είναι οι γνώσεις...

Mάθετε περισσότερα

TECHNOMETRIX TESTS

Η ATHLOMETRIX θέλοντας να ανακαλύψει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν έναν αθλητή ποδοσφαίρου δημιούργησε ένα πλαίσιο αξιολόγησης...

Μάθετε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Ο κύριος στόχος μας, με τη βοήθεια της πλατφόρμας Athlometrix, είναι να χαρτογραφήσουμε τις αθλητικές και άλλες ικανότητες των νέων αθλητών, με την μέγιστη δυνατή πληρότητα,  και να παρουσιάσουμε τις δυνατότητές τους με τον πιο οργανωμένο τρόπο για τους ίδιους, άλλα και για όσους ενδιαφέρονται να τους ανακαλύψουν. Πιστεύουμε, ακόμη, πως θα προσφέρουμε δυνατότητες εξέλιξης και βελτίωσης του κάθε παίκτη ξεχωριστά και, συγκρίνοντάς τους, θα δώσουμε ευκαιρίες ανάδειξης, μέσω της δικτύωσης όλων των ενδιαφερομένων. Τελικός μας στόχος, να δημιουργήσουμε τη μεγαλύτερη παγκόσμια διαδικτυακή αθλητική κοινότητα ανάδειξης νέων αθλητών!

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Ο κύριος στόχος μας, με τη βοήθεια της πλατφόρμας Athlometrix, είναι να χαρτογραφήσουμε τις αθλητικές και άλλες ικανότητες των νέων αθλητών, με την μέγιστη δυνατή πληρότητα,  και να παρουσιάσουμε τις δυνατότητές τους με τον πιο οργανωμένο τρόπο για τους ίδιους, άλλα και για όσους ενδιαφέρονται να τους ανακαλύψουν. Πιστεύουμε, ακόμη, πως θα προσφέρουμε δυνατότητες εξέλιξης και βελτίωσης του κάθε παίκτη ξεχωριστά και, συγκρίνοντάς τους, θα δώσουμε ευκαιρίες ανάδειξης, μέσω της δικτύωσης όλων των ενδιαφερομένων. Τελικός μας στόχος, να δημιουργήσουμε τη μεγαλύτερη παγκόσμια διαδικτυακή αθλητική κοινότητα ανάδειξης νέων αθλητών!