ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
Το τελείωμα ως ικανότητα υπολογίζεται μέσω της χρήσης δύο διαφορετικών φορμουλών, της τεχνικής κατάρτισης τελειώματος εντός περιοχής και της τεχνικής κατάρτισης τελειώματος εντός περιοχής.
Most popular