ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
Το τελείωμα ως ικανότητα υπολογίζεται μέσω της χρήσης δύο διαφορετικών φορμουλών, της τεχνικής κατάρτισης τελειώματος εντός περιοχής και της τεχνικής κατάρτισης τελειώματος εντός περιοχής.