ΑΥΤΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ (ΣΤΟΧΟΣ)
Ικανοποίηση που νιώθει ο αθλητής όταν βελτιώνεται προσωπικά και καταφέρνει να επιτυγχάνει τους στόχους του.