ΣΤΑΤΙΚΟ ΑΛΜΑ ΜΕ ΧΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΑΣΗ
Το άλμα αποτελεί μια από τις απαιτούμενες δεξιότητες ενός αθλητή μπάσκετ.  Οι μετρήσεις στατικού άλματος χρησιμοποιούνται κυρίως ώστε να εκτιμηθεί η μυϊκή δύναμη και η αναερόβια ισχύς του αθλητή. Ως στατικό άλμα ορίζεται η ανύψωση του κέντρου μάζας του ατόμου στο υψηλότερο κατακόρυφο επίπεδο, με μόνη δύναμη εκείνη των μυών του. Η μέτρηση καταγράφει το πόσο ψηλά από το έδαφος κατορθώνει να φτάσει ο αθλητής, με το χέρι του στην ανάταση, χωρίς να συμπεριληφθούν καθόλου βήματα.  Για τη μέτρηση της ισχύος του αθλητή, η Athlometrix χρησιμοποιεί την πλέον ακριβή και αποδοτική συσκευή, η οποία περιλαμβάνει μια πλειάδα κατακόρυφα τοποθετημένων μετρητικών στοιχείων, που είναι τοποθετημένα με δυνατότητα περιστροφής.