ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Αναφέρεται στην τάση του ατόμου να παίρνει σωστές αποφάσεις υπό πίεση(Γνωστική εκτίμηση: κατανόηση του προβλήματος και των αιτιών εμφάνισης του).