0%

ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΑ ΤΕΣΤ

Με τον όρο σωματομετρία αναφερόμαστε στις διαδικασίες εκείνες που αξιολογούν τις εξωτερικές διαστάσεις του ανθρωπίνου σώµατος, τις μεταξύ τους αναλογίες και τη σχέση μεγέθους του σώµατος µε το περιβάλλον. Η ATHLOMETRIX στα πλαίσια της λειτουργίας της παρέχει όλες εκείνες της πολύτιμες πληροφορίες για την υγεία και την λειτουργική ικανότητα των αθλητών που υποβάλλονται στις πιστοποιημένες και αξιόπιστες μετρήσεις της.