ΥΨΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ
Η μέτρηση του ύψους σώματος αποτελεί σημαντική μέτρηση σωματομετρίας, καθώς συνιστά βασικό δείκτη ανάπτυξης των νεαρών αθλητών και προσδιορίζει την αναπτυξιακή τους εξέλιξη. Η μέτρηση του ύψους καλό είναι να γίνεται τακτικά σε διαστήματα περίπου 6 μηνών μετά την αρχική βρεφική περίοδο. Είναι πολύ σημαντική μέτρηση διότι μπορεί να προβλεφθεί το μέγιστο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα παιδί σε συνδυασμό με κάποιες άλλες συγκεκριμένες μετρήσεις.