ΥΨΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ
Η μέτρηση του ύψους σώματος αποτελεί σημαντική μέτρηση σωματομετρίας, καθώς συνιστά βασικό δείκτη ανάπτυξης των νεαρών αθλητών και προσδιορίζει την αναπτυξιακή τους εξέλιξη. Η μέτρηση του ύψους καλό είναι να γίνεται τακτικά σε διαστήματα περίπου 6 μηνών μετά την αρχική βρεφική περίοδο. Είναι πολύ σημαντική μέτρηση διότι μπορεί να προβλεφθεί το μέγιστο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα παιδί σε συνδυασμό με κάποιες άλλες συγκεκριμένες μετρήσεις.
Most popular