ΒΑΡΟΣ
Η μέτρηση του βάρους σώματος αποτελεί σημαντική μέτρηση σωματομετρίας, καθώς συνιστά βασικό δείκτη ανάπτυξης των νεαρών αθλητών και προσδιορίζει την αναπτυξιακή τους εξέλιξη. Όταν ένα παιδί έχει παραπάνω από το επιθυμητό βάρος θεωρείται υπέρβαρο, ενώ όταν βρίσκεται κάτω του φυσιολογικού θεωρείται λιποβαρές. Για αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντική η μέτρηση του βάρους σε τακτά χρονικά διαστήματα για τον πλήρη έλεγχο του. Ιδανικό βάρος σημαίνει ευφορία και πάνω από όλα υγεία. Ο καλύτερος τρόπος για να επιτύχουμε το ιδανικό βάρος είναι η καθημερινή άσκηση, και η πλήρης και σωστή διατροφή.