ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΛΙΠΟΣ %
Σωματικό λίπος ονομάζεται το σύνολο των λιπιδίων στους ιστούς του σώματος.  Το ποσοστό σωματικού λίπους είναι απαραίτητος δείκτης για την συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες, συγχρόνως όμως αποτελεί και δείκτη υγείας του ατόμου. H μέτρησή του γίνεται με την διαδικασία της λιπομέτρησης. Η ATHLOMETRIX υπολογίζει το σωματικό λίπος με λιπομέτρηση σε 2 σημεία στο σώμα του αθλητή, στον τρικέφαλο του χεριού και στο ύψος της πλάτης.