ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΜΟΥ
Το μήκος κορμού- ή καθιστό ανάστημα- αποτελεί έναν σημαντικό δείκτη ανάπτυξης και φυσιολογίας του σώματος του αθλητή. Η σχέση του καθιστού αναστήματος προς το συνολικό ανάστημα του αθλητή δείχνει αν το άτομο είναι μακροσκελές ή βραχυσκελές.