ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ
Με τον δείκτη μάζας σώματος υπολογίζουμε τον βαθμό παχυσαρκίας ενός ατόμου. Οι κατηγορίες που προσδιορίζονται από τον δείκτη μάζας σώματος είναι 4: Ελλιποβαρές – Φυσιολογικό – Υπέρβαρο – Παχύσαρκο. Ο δείκτης Μάζας Σώματος θεωρείται πολύ σημαντικός τύπος μέτρησης, στον οποίο υπολογίζεται το ύψος σε σχέση με το βάρος ενός ατόμου. Μας βοηθάει να αντιληφθούμε αν πρέπει να χάσουμε βάρος ή αντιθέτως να το αυξήσουμε, βάσει νορμών που χρησιμοποιούνται ευρέως στην αθλητική και ιατρική επιστήμη.