0%

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΤΕΣΤ

Ψυχομετρία είναι η εφαρμοσμένη επιστήμη που μελετά τη μέτρηση ψυχολογικών χαρακτηριστικών όπως είναι οι γνώσεις, οι ικανότητες, οι στάσεις, η προσωπικότητα κτλ , που συγκροτούν συνολικά ένα άτομο, με ερωτηματολόγια, δοκιμασίες (τεστ), κλίμακες κτλ. Η ATHLOMETRIX σε συνεργασία με αθλητικούς ψυχολόγους δημιούργησε ένα ψυχομετρικό τεστ με βάση τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία έτσι ώστε να μπορέσει να παρουσιάσει ένα πλήρες ψυχολογικό προφίλ του κάθε αθλητή που είναι μέλος της πλατφόρμας.