ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ
Με το First Touch έχουμε την δυνατότητα να αξιολογήσουμε την πρώτη επαφή του αθλητή με την μπάλα, καθώς και την τοποθέτηση του σώματος του, ώστε να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Όσο πιο γρήγορος είναι ο ποδοσφαιριστής στις επαφές του με την μπάλα τόσο καλύτερο ρυθμό ανάπτυξης έχει στο παιχνίδι του με την πρώτη επαφή.