ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
Αναφέρεται στην τάση του ατόμου να εμφανίζει επιθετική συμπεριφορά ασκώντας είτε σωματική, είτε λεκτική βία, είτε αισθήματα έντονου θυμού και οργής.