ΗΓΕΣΙΑ
Αναφέρεται στην τάση του ατόμου να παρακινεί και να εμπνέει τα άλλα μέλη της ομάδας.