0%

ΦΥΣΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΤΕΣΤ

Η εκρηκτικότητα, η ταχύτητα, η αντίδραση, το άλμα και άλλες ικανότητες που το σώμα χρησιμοποιεί για να παράγει το μέγιστό δυνατό έργο στις απαιτήσεις μιας προπόνησης ή ενός αγώνα, αποτελεί για την ATHLOMETRIX σημαντικό πυλώνα αξιολόγησης και καταγραφής ενός αθλητή. Η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που παρέχει η εξέλιξη της τεχνολογίας στον χώρο του αθλητισμού διασφαλίζει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων που η πλατφόρμα της ATHLOMETRIX παραθέτει σε κάθε ενδιαφερόμενο.