ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ
Πρόκειται για τον υπολογισμό του μέσου όρου του χρόνου αντίδρασης της κίνησης των άνω άκρων σε οπτικό ερέθισμα, χρησιμοποιώντας τις μετρήσεις της δεξιάς και αριστερής πλευράς του ατόμου. Ο χρόνος αντίδρασης και η ταχύτητα εκτέλεσης μιας κίνησης είναι δυο συνιστώσες της ειδικής φυσικής κατάστασης, που καθορίζουν την επιδεξιότητα (skill) των αθλητών. O χρόνος αντίδρασης είναι ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ ενός ερεθίσματος (οπτικού, ακουστικού) και της έναρξης της κίνησης-αντίδρασης σε αυτό. Αποτελεί τη φυσική ικανότητα με καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία ενός αθλητή σε πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα. Οι παράμετροι αξιολόγησης είναι η ταχύτητα αντίδρασης, η ευκινησία και ο συντονισμός.