ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΚΙΝΗΣΙΑ ΠΑΙΚΤΗ
Καταγραφή του μέσου όρου της ευκινησίας του αθλητή σε συνάρτηση με τον χρόνο, συνυπολογίζοντας τις μετρήσεις των δύο πλευρών του ατόμου. Η μέτρηση της ευκινησίας θεωρείται σημαντική, καθώς όλα τα αθλήματα απαιτούν οι αθλητές να έχουν πολύ καλή ευκινησία και στις δυο πλευρές.