ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
Η μέγιστη δύναμη που τα κάτω άκρα μπορούν να εφαρμόσουν για την εκτέλεση κινητικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, με γνώμονα τη μέτρηση από το squat jump. Η μέτρηση για τη μέγιστη ενέργεια κάτω άκρων μας δείχνει τη δύναμη των μυών που έχει ο αθλητής στα κάτω άκρα, η οποία είναι πολύ σημαντική για οποιοδήποτε άθλημα, καθώς αποτελεί το σημαντικότερο κριτήριο κινητικότητας του αθλητή.