ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ
Καταμέτρηση του χρόνου κάλυψης απόστασης από 0-10 μέτρα, με την χρήση φωτοκύτταρων. Εκφράζει τον ρυθμό αλλαγής της ταχύτητας, δηλαδή το πόσο γρήγορα αλλάζει η ταχύτητα του σώματος, σε σχέση πάντα με τον χρόνο. Η μέτρηση της επιτάχυνσης έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί σε αρκετά ομαδικά αθλήματα, όπως το ποδόσφαιρο, ο αθλητής στα 10 πρώτα μέτρα μπορεί να κερδίσει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, σε σχέση με τον αντίπαλό του.