ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Καταμέτρηση του χρόνου κάλυψης απόστασης από 0-5 μέτρα με την χρησιμοποίηση φωτοκύτταρων, δείχνοντας την ικανότητα του ατόμου να αναπτύξει ταχύτητα στην κίνηση, συνδυασμένη με δύναμη. Η μέτρηση της εκρηκτικότητας έχει ιδιαίτερη σημασία για την βελτίωση σε αρκετά αθλήματα- κυρίως ομαδικά- αλλά και για τη βελτίωση της απόδοσης σε αγωνίσματα, που βασικό ρόλο παίζει η ταχύτητα εκτέλεσης της κίνησης, όπως αυτά του στίβου.