ΔΥΝΑΜΗ ΔΕΞΙΟΥ ΧΕΡΙΟΥ
Δοκιμασία ισομετρικής δύναµης των µυών του πήχη (ιδιαίτερα των καµπτήρων των δακτύλων, καρπού και αγκώνα). Αποτελεί απλή μέτρηση, που γίνεται µε τη βοήθεια ενός δυναμόμετρου χειρός και παρέχει πολύ καλή εικόνα της γενικής δύναµης του ατόµου. Επιπλέον, χαµηλές τιµές της φαίνεται να αποτελούν προγνωστικό δείκτη πιθανού μελλοντικού τραυματισμού (π.χ. στην ωµική ζώνη).