ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΜΥΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ (ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ)
Οι δυνατοί  κοιλιακοί αποτελούν έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την επιτυχημένη και ασφαλή συμμετοχή των αθλητών σε όλα τα αθλήματα. Είναι πολύ χρήσιμο, λοιπόν, να γίνεται μια δοκιμασία αξιολόγησης της κατάστασης των κοιλιακών. Με την μέτρηση της μυικής αντοχής (κοιλιακοί) διαπιστώνουμε ανάλογα με το πόσους κοιλιακούς κάνει ο αθλητής στο ένα λεπτό που είναι η μέτρηση ,πόσο δυνατό κορμό έχει που συνεπάγεται και με την καλή ισορροπία που θα έχει σε αγωνιστικές συνθήκες.