ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΜΥΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ (ΚΑΜΨΕΩΝ)
Η δοκιμασία μυϊκής αντοχής (κάμψεων) καταγράφει την γενική δύναμη και αντοχή του άνω κορμού του αθλητή, όπου στα περισσότερα αθλήματα αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα συμμετοχής και επιτυχίας. Η μυϊκή αντοχή είναι η δυνατότητα ενός μυός ή μιας μυϊκής ομάδας, να εκτελούν μέγιστες επαναλαμβανόμενες συστολές ή να εξασκούν συνεχόμενη δύναμη ενάντια σε ένα σταθερό αντικείμενο. Ουσιαστικά η μυϊκή αντοχή, καθορίζει το πόσο μπορεί να δουλέψει ένας μυς στο χρόνο. Μια άλλη ονομασία της μυϊκής αντοχής είναι και αντοχή στη δύναμη. Η αύξηση της μυϊκής αντοχής επιτυγχάνεται με την προπόνηση των πολλών επαναλήψεων.Στην ΑTHLOMETRIX η μέτρηση αυτή γίνεται με της κάμψεις.(push ups)