ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΔΙΩΝ
Με το δείκτη συγκέντρωσης ενέργειας κάτω άκρων καταγράφεται η ικανότητα του αθλητή να αποθηκεύει δυνητική ενέργεια στα ελαστικά συστατικά των τενόντων και των μυών και στη συνέχεια να απελευθερώνει αυτή την ενέργεια όταν οι βραχίονες και οι μύες μειώνονται.
Most popular