ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΔΙΩΝ
Με το δείκτη συγκέντρωσης ενέργειας κάτω άκρων καταγράφεται η ικανότητα του αθλητή να αποθηκεύει δυνητική ενέργεια στα ελαστικά συστατικά των τενόντων και των μυών και στη συνέχεια να απελευθερώνει αυτή την ενέργεια όταν οι βραχίονες και οι μύες μειώνονται.