ΑΛΜΑ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΑ (ΑΠΟΣΤΑΣΗ)
Η  δοκιμασία άλματος με τα δύο πόδια σε απόσταση χρησιμοποιείται για να εκτιμηθούν παράγοντες όπως η μυϊκή ισχύς, ο νευρομυικός έλεγχος, η ισορροπία, ο συντονισμός  και η λειτουργική κινητικότητα. Επίσης, η δοκιμασία αυτή αποτελεί σημαντική μέτρηση  για τον ποσοτικό προσδιορισμό  της απόδοσης του γόνατος, σε σχέση με συγκεκριμένες αθλητικές δραστηριότητες. Η μέτρηση λοιπόν του άλματος σε μήκος χωρίς φόρα είναι μια πολύ σημαντική μέτρηση αξιολόγησης της αλτικότητας του αθλητή και γίνεται μια εκτίμηση για την απόσταση που μπορεί να καλύψει σε αγωνιστικές συνθήκες οποιουδήποτε αθληματος.