ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΘΩΡΑΚΟΣ
Η μέτρηση της περιμέτρου του θώρακα αποτελεί σημαντικό δείκτη ανάπτυξης  και η σχέση της περιμέτρου του θώρακα με το ανάστημα του ατόμου δείχνει την τάση να αναπτύσσεται σε πλάτος ή ύψος. Από αυτή την συσχέτιση επίσης  διαπιστώνεται αν ένα άτομο είναι ευρύστερνο ή όχι.