ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΜΕΣΗΣ
Καταμέτρηση περιμέτρου μέσης. Μονάδα μέτρησης σε εκατοστά. Εάν το μεγαλύτερο ποσοστό του λίπους βρίσκεται γύρω από τη μέση σας αντί για τα ισχία σας, υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι για καρδιοπάθειες και διαβήτη. Η μέτρηση της περιφέρειας μέσης μπορεί να σου δώσει πληροφορίες σχετικές με την εναπόθεση κοιλιακού λίπους, το οποίο σχετίζεται με τη δημιουργία διάφορων χρόνιων νόσων όπως οι καρδιαγγειακές ασθένειες, η λιπώδης διήθηση στο ήπαρ, ο σακχαρώδης διαβήτης, διάφορες μορφές καρκίνου κ.ά.