ΠΑΣΑ ΣΤΗΘΟΥΣ
Πάσα είναι η μεταβίβαση της μπάλας από παίχτη σε παίχτη. Μια πάσα μπορεί να είναι στατική ή να γίνεται ενώ ο παίκτης βρίσκεται σε κίνηση. Η μέτρηση καταγράφει τη δεξιότητα εύστοχης μεταβίβασης σε στατική θέση. Ο παίκτης εκτελεί τις προσπάθειες από το ύψος του στήθους προς έναν στατικό στόχο, όπως γίνεται στις δοκιμασίες του NBA.