ΠΑΣΑ ΣΚΑΣΤΗ
Πάσα είναι η μεταβίβαση της μπάλας από παίχτη σε παίχτη. Μια πάσα μπορεί να είναι στατική ή να γίνεται ενώ ο παίκτης βρίσκεται σε κίνηση.  Η μέτρηση καταγράφει τη δεξιότητα εύστοχης μεταβίβασης με σκάσιμο της μπάλας. Ο παίκτης εκτελεί, προσπαθώντας να βρει τον στόχο, αφού η μπάλα πρώτα αγγίξει το έδαφος.