ΠΑΣΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ
Πάσα είναι η μεταβίβαση της μπάλας από παίχτη σε παίχτη. Μια πάσα μπορεί να είναι στατική ή να γίνεται ενώ ο παίκτης βρίσκεται σε κίνηση.  Η μέτρηση καταγράφει τη δεξιότητα εύστοχης μεταβίβασης. Ο παίκτης προσπαθεί να βρει τον στόχο, εκτελώντας πάνω από το κεφάλι.