0%

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στην Athlometrix, προτεραιότητά μας είναι τα παιδιά και βασικός σκοπός της δράσης μας είναι η εξέλιξη και η ανάδειξη των δυνατοτήτων τους.

Ως αποτέλεσμα, χτίζουμε στρατηγικές συνεργασίες με αθλητικούς συλλόγους και σχολεία που, επιθυμώντας την αναβάθμιση των αθλητικών παροχών προς τα παιδιά τους, μας εμπιστεύονται τη χαρτογράφηση και οργάνωση των αθλητικών και όχι μόνο χαρακτηριστικών τους.