Νους Υγιής Εν Σώματι Υγιεί
Μέσω του αθλητισμού, ένα παιδί μπορεί να αναπτύξει αρκετές ικανότητες όπως η ηγεσία, το ομαδικό πνεύμα, η συνεργασία κλπ. Δυστυχώς όμως, στις μέρες μας έχει ξεχαστεί ότι η ακαδημαϊκή μάθηση και η αθλητική εκπαίδευση αλληλοσυμπληρώνονται. Καλό θα είναι λοιπόν, η αθλητική εκπαίδευση να διεξάγεται συνοδευόμενη από το ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών. Με αυτό τον τρόπο ένας μαθητής θα έχει την δυνατότητα να ολοκληρώσει πλήρως την προσωπικότητά του.

 

Αθλητική - Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση


γυμναστική

 

Η αθλητική εκπαίδευση λοιπόν, δεν βελτιώνει μόνο τη φυσική κατάσταση των μαθητών, αλλά βοηθάει στην υπακοή, στην πειθαρχία, στην αποφασιστικότητα για τη νίκη, στη θέληση κλπ. Η δύναμη της συλλογικότητας, της ψυχικής ανάπτυξης και της επαγγελματικής εξειδίκευσης προέρχεται από την ακαδημαϊκή εκπαίδευση των μαθητών. Ως εκ τούτου, η αθλητική σε συνδυασμό με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση έχουν ως αποτέλεσμα την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών.

 

 

Το Αδύναμο Εκπαιδευτικό Σύστημα


Σήμερα, το σύστημα εκπαίδευσης απομακρύνει όλο και περισσότερο τους μαθητές από τις φυσικές δραστηριότητες. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι οι μαθητές όταν αποφοιτούν έχουν αδύναμα σώματα και κακή σωματική διάπλαση. Το πρόγραμμα σπουδών λοιπόν, καλό θα είναι να περιλαμβάνει περισσότερα αθλητικά παιχνίδια και αρκετές φυσικές δραστηριότητες για την συνολική ανάπτυξη των μαθητών.

γυμναστική

 

Μια λύση σε όλο αυτό το πρόβλημα είναι να ενταχθεί ενεργά η αθλητική εκπαίδευση στα σχολεία και στα κολέγια. Δεν είναι τυχαία λοιπόν, η δήλωση πως "ένα καλό μυαλό κατοικεί μόνο σε ένα υγιές σώμα". Άρα, ένα υγιές και δυνατό σώμα δεν υφίσταται χωρίς τη συμμετοχή σε αθλητικές και σωματικές δραστηριότητες.

 

Τέλος, ένας άνθρωπος που βρίσκεται στο χώρο του αθλητισμού πάντα μαθαίνει να υπακούει τους κανόνες του παιχνιδιού. Ο αθλητισμός όπως προαναφέρθηκε, διδάσκει ηγετικές ικανότητες, διατηρώντας την συνεργασία και προβάλλοντας το ομαδικό πνεύμα. Η αθλητική εκπαίδευση, προσφέρει στους μαθητές ιδιαίτερες ικανότητες όπως να αντιμετωπίζουν την ήττα με ένα χαμόγελο, χωρίς να απογοητεύονται, και να διατηρούν την ψυχραιμία τους στη νίκη, με ταυτόχρονο σεβασμό προς τους αντιπάλους.

 

Η Athlometrix, σύμμαχος των σχολείων προς την ακαδημαϊκή αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης των μαθητών έχει προσαρμόσει το πρόγραμμα των Γενικών Αθλητικών Μετρήσεων ούτως ώστε να ενταχθεί ώς εκπαιδευτικό πρόγραμμα αξιολόγησης. Δίνει τη δυνατότητα στους γυμναστές να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των μαθητών τους και παράλληλα να ανακαλύπτουν την κλίση τους στα διάφορα αθλήματα σύμφωνα με το σώμα, τη φυσική κατάσταση και την προσωπικότητα τους.

 

Τσιγαρίδας Παναγιώτης
Απόφοιτος ΤΕΦΑΑ Αθηνών
Προπονητής Φυσικής Κατάστασης