ΜΙΚΡΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ (ΠΑΣΑ)
Το Short Pass μας δείχνει την ικανότητα του αθλητή στις μεταβιβάσεις μικρής και μεσαίας απόστασης, και με τα δύο πόδια. Και αυτό διότι ο αθλητής στην άσκηση αυτή πραγματοποιεί χτυπήματα προς τους στόχους χρησιμοποιώντας εναλλάξ και τα δύο πόδια. Όσο πιο ακριβής είναι ο ποδοσφαιριστής στο στόχο του με τη χρήση της μικρής μεταβίβασης τόσο πιο αποτελεσματικός θα είναι στον αγώνα και το ποσοστό εύστοχων πασών του θα είναι αρκετά αυξημένο.