ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ
Το μήκος του ποδιού αποτελεί σημαντικό δείκτη φυσιολογικής ανάπτυξης και είναι από τις βασικές μετρήσεις των Σωματομετρικών μετρήσεων. Το μήκος των ποδιών σχετίζεται άμεσα με την υγεία της καρδιάς. Μια εξήγηση για το φαινόμενο αυτό είναι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη ανάπτυξη, από τη στιγμή της γέννησης έως και την εφηβεία, και κατ' επέκταση έχουν ισχυρό αντίκτυπο στη μελλοντική υγεία της καρδιάς. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να μακρύνουμε τα πόδια μας, μπορούμε όμως να τρώμε υγιεινά και να προπονούμαστε τακτικά.