ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Αναφέρεται στη γενική ψυχική κατάσταση του ατόμου.