ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
Με την δοκιμασία του παλίνδρομου τρεξίματος γίνεται καταγραφή της καρδιοαναπνευστικής αντοχής του ατόμου, διανύοντας μια απόσταση 20 μέτρων όσες περισσότερες φορές μπορεί, μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, καταγράφοντας συγχρόνως τους μέγιστους καρδιακούς παλμούς. Η μέτρηση πραγματοποιείται κατά τη δοκιμασία του yo yo test με τη χρήση καρδιοσυχνομέτρων (polar).