Δημιουργία προφίλ μέλους
Περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των μετρήσεων σου σε: Τεχνική, Ευφυΐα, Προσωπικότητα, Ταχύτητα.