Ηνωμένο Βασίλειο 

Ibex House, Baker Street, Weybridge, Surrey,
KT13 8AH United Kingdom
E. uk@athlometrix.com

Ελλάδα 

21o χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών- Λαμίας, 14568 Κρυονέρι, Αττική
Τ. +30 210 8160 360
E. info@athlometrix.com