ΚΙΝΗΤΡΟ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ
Αναφέρεται στους παράγοντες εκείνους που ωθούν τους αθλητές να αποδίδουν στον αθλητισμό (Εξωτερική παρακίνηση:αναφέρεται στην τάση που έχει το άτομο να αποδίδει την επιτυχία σε ασταθείς και εξωτερικούς παράγοντες).