ΚΙΝΗΤΡΟ/ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ
Αναφέρεται στους παράγοντες εκείνους που ωθούν τους αθλητές να αποδίδουν στον αθλητισμό (Εσωτερική παρακίνηση:αναφέρεται στην τάση που έχει το άτομο να αποδίδει την επιτυχία σε σταθερούς και εσωτερικούς παράγοντες).