ΚΙΝΗΤΡΟ/ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΙΝΗΤΡΟΥ
Αναφέρεται στους παράγοντες εκείνους που ωθούν τους αθλητές να αποδίδουν στον αθλητισμό (Μη παρακίνηση:αναφέρεται στην έλλειψη εσωτερικών ή εξωτερικών κινήτρων). Οι αθλητές με έλλειψη παρακίνησης θεωρούν ότι δεν μπορούν να ελέγξουν το περιβάλλον τους και δεν αντιλαμβάνονται τη σχέση μεταξύ των πράξεων τους και των αποτελεσμάτων τους).