ΚΙΝΗΤΡΟ/ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΙΝΗΤΡΟΥ
Αναφέρεται στους παράγοντες εκείνους που ωθούν τους αθλητές να αποδίδουν στον αθλητισμό (Μη παρακίνηση:αναφέρεται στην έλλειψη εσωτερικών ή εξωτερικών κινήτρων). Οι αθλητές με έλλειψη παρακίνησης θεωρούν ότι δεν μπορούν να ελέγξουν το περιβάλλον τους και δεν αντιλαμβάνονται τη σχέση μεταξύ των πράξεων τους και των αποτελεσμάτων τους).
Most popular