Κίνητρο Και Παρακίνηση Των Νέων Ταλέντων
Το κίνητρο είναι κάτι που δημιουργεί θετικό κλίμα ή παρέχει σε κάποιον θετικούς λόγους, για να κάνει μια ορισμένη ενέργεια. Στο χώρο του αθλητισμού είναι πολύ σημαντικό για οποιονδήποτε αθλητή να έχει υψηλά κίνητρα για να μπορέσει να υλοποιήσει τους στόχους του όπως η κατάκτηση ενός τίτλου ή μια θέση στο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων. Και όταν αναφερόμαστε σε παιδιά η παρακίνηση και το κίνητρο είναι δύο από τα σημαντικότερα στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν ένα μικρό ταλέντο σε ένα πολυτάλαντο μελλοντικό superstar.

  

Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για να καταφέρει ένα παιδί να εισέλθει στο χώρο του αθλητισμού, όπως προαναφέρθηκε, είναι η παρακίνηση που θα δεχθεί από τον στενό κοινωνικό του κύκλο, όπως η οικογένεια ή το σχολείο και τα κίνητρα που θα αναπτύξει για να πετύχει τους στόχους του. Υπάρχουν παιδιά που από μόνα τους έχουν ως πρότυπο κορυφαίους αθλητές που βλέπουν στην τηλεόραση ή σε κάποιο γήπεδο κι επειδή θέλουν να τους μοιάσουν έχουν μια εσωτερική παρακίνηση που τους ωθεί στο να ασχοληθούν εντατικά με τον αθλητισμό. Υπάρχουν όμως και παιδιά που δεν έχουν αντίστοιχα πρότυπα και ίσως από το περιβάλλον τους δεν έχει αναφερθεί ποτέ η λέξη αθλητισμός. Αυτό βέβαια έχει σαν αντίκτυπο είτε τα συγκεκριμένα παιδιά να μην ασχοληθούν ποτέ με τον αθλητισμό είτε να ασχοληθούν και στην συνέχεια να τον εγκαταλείψουν.

  

Όχι στον αρνητισμό


Σε αυτό που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση λοιπόν, από τους γονείς αλλά και από το σχολείο, μιας και αναφερθήκαμε σε αυτές τις δύο κοινωνικές ομάδες, είναι στη συνεχή ενημέρωση των παιδιών για τα οφέλη του αθλητισμού αλλά και στην επιβράβευση και τα θετικά σχόλια σε οποιαδήποτε προσπάθεια τους και όχι να οδηγούνται στην απογοήτευση μέσω του αρνητισμού. Καλό θα είναι λοιπόν, η οικογένεια να στηρίζει τα παιδιά της είτε κερδίζουν είτε χάνουν σε οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα και το σχολείο να διοργανώνει αθλητικές ημερίδες ανά τακτά χρονικά διαστήματα με ταυτόχρονη ενημέρωση και τροφοδότηση κινήτρων. Έτσι, όλο και περισσότερα παιδιά θα αθλούνται και θα έχουν υψηλό το συναίσθημα της ευχαρίστησης με την εκάστοτε αθλητική δραστηριότητα που θα επιλέξουν να ασχοληθούν.

 

Τσιγαρίδας Παναγιώτης
Απόφοιτος ΤΕΦΑΑ Αθηνών – Προπονητής Φυσικής Κατάστασης