ΚΑΘΕΤΟ ΑΛΜΑ ΜΕ ΦΟΡΑ
Το άλμα αποτελεί μια από τις απαιτούμενες δεξιότητες ενός αθλητή μπάσκετ.  Το κάθετο άλμα με φόρα αναφέρεται στο άλμα που υποβοηθάται από κάποια βήμα ή τρέξιμο, ώστε να αυξηθεί η ενέργειά του και να βελτιωθεί η ανύψωση του αθλητή από το έδαφος. Για τη μέτρηση της ισχύος του αθλητή, η Athlometrix χρησιμοποιεί την πλέον ακριβή και αποδοτική συσκευή, η οποία περιλαμβάνει μια πλειάδα κατακόρυφα τοποθετημένων μετρητικών στοιχείων, που είναι τοποθετημένα με δυνατότητα περιστροφής.