ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Η ATHLOMETRIX στα πλαίσια της πρωτοποριακής αξιολόγησης αθλητών που εφαρμόζει, και θέλοντας να ομαδοποιήσει και να διευκολύνει στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων, δημιούργησε με την βοήθεια ανθρώπων του ποδοσφαίρου αλλά και επιστήμονες εξειδικευμένους σε συναφή με τον αθλητισμό πεδία, φόρμουλες με τις οποίες συγκεντρώνουν όλα τα χαρακτηριστικά εκείνα που συνθέτουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες των ποδοσφαιριστών, είτε αυτές είναι σωματικές και φυσικές είτε ψυχολογικές και τεχνικές.