0%

ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Θέλοντας να ανακαλύψουμε όλα τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν έναν αθλητή ποδοσφαίρου, δημιουργήσαμε το σύστημα αξιολόγησης τεχνικής ATHLOMETRIX, έχοντας ως βάση ασκήσεις που οι αναπτυγμένες ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες χρησιμοποιούν για την αξιολόγηση τεχνικής των νεαρών αθλητών τους.